Η Palo Services λαμβάνει πιστοποίηση ISO 9001: 2008

Η Palo Services πιστοποιήθηκε το ISO 9001: 2008 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το Μάρτιο του 2015. Το Πιστοποιητικό ισχύει για όλες τις δραστηριότητες της Palo Services που λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Σερβία και διασφαλίζει την άριστη ποιότητα των υπηρεσιών σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα. Η πιστοποίηση ISO 9001: 2008 εκδόθηκε από την TÜV AUSTRIA HELLAS, διαπιστευμένο οργανισμό ελέγχου τρίτου μέρους, ο οποίος εξέτασε αυστηρά τις εσωτερικές διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης ποιότητας της εταιρείας, για να διασφαλίσει ότι πληρούν τα πρότυπα ποιότητας ISO για την παροχή συνεπών υπηρεσιών που πληρούν Τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών.

Το ISO ή ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης είναι ένας παγκόσμιος, μη κυβερνητικός φορέας που γράφει πρότυπα στα οποία αξιολογούνται τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (QMS).

Για περισσότερες πληροφορίες, ελέγξτε την ενότητα ποιότητας.