Σύμπραξη Paloservices με κορυφαία Ελληνικά Πανεπιστήμια, στα πλαίσια της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Πιστή στη στρατηγική της διαρκούς τεχνολογικής ανάπτυξης, έρευνας και καινοτομίας, η Palo Services συμπράττει με το Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και με την Ερευνητική ομάδα Ευφυούς Αλληλεπίδρασης του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Η σύμπραξη αυτή λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του έργου «Συνδρομητική πλατφόρμα ανάλυσης μεγάλου αριθμού αναφορών, εύρεσης insights και επιχειρηματικών ευκαιριών, σε πολυγλωσσικό περιβάλλον», με τον διακριτικό τίτλο PaloAnalytics. Με τριετή ορίζοντα υλοποίησης και με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνά τις 900.000 €, το -υψηλής προστιθέμενης αξίας- εν λόγω έργο έχει συμπεριληφθεί στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» , στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ 2014 – 2020 – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία.

 

Δύο λόγια για την πλατφόρμα PaloAnalytics

Η πλατφόρμα PaloAnalytics στόχο έχει να καλύψει την ανάγκη κυρίως των πολυεθνικών εταιρειών για την εύρεση ολοκληρωμένης λύσης στη διαχείριση ψηφιακής φήμης: To παρόν έργο σκοπό έχει την ανάπτυξη της καινοτόμου πλατφόρμας, η οποία θα επιτρέπει σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, που δραστηριοποιούνται σε πολλές χώρες, να παρακολουθούν και να αναλύουν όλες τις αναφορές ενδιαφέροντός τους στο ψηφιακό περιβάλλον (είτε αυτές προέρχονται από websites και blogs είτε προέρχονται από τα social media), αλλά και να αξιοποιούν ανοιχτά δεδομένα.

Η πλατφόρμα θα επιτρέπει σε κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία να εντοπίζει τα θετικά και τα αρνητικά σχόλια για brand, προϊόντα και επιμέρους προϊοντικά χαρακτηριστικά, αλλά και τα συναισθήματα που δημιουργούνται απέναντι σε αυτά. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα είναι σε θέση να ερευνήσουν και να κατανοήσουν τον αντίκτυπο που έχουν τόσο τα δικά τους όσο και τα ανταγωνιστικά προϊόντα στους καταναλωτές διαφόρων χωρών: Δεδομένα σε επιμέρους γλώσσες από τις τοπικές αγορές θα συγκεντρώνονται και θα μεταφράζονται αυτόματα στα αγγλικά. Έτσι, επιχειρήσεις και οργανισμοί που δραστηριοποιούνται σε πολλές χώρες θα έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάζουν με επιτυχία τη στρατηγική μάρκετινγκ και επικοινωνίας, με βάση insights από κάθε επιμέρους αγορά τα οποία συγκεντρώνονται σε μία πλατφόρμα, σε μία γλώσσα.

Οι συνεργαζόμενοι ερευνητικοί φορείς,θα σχεδιάσουν και θα αξιοποιήσουν τεχνολογίες αιχμής στα πεδία της εξόρυξης δεδομένων, της βαθιάς μηχανικής μάθησης, και της ανάλυσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δίνοντας στην Paloanalytics σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι διεθνών ανταγωνιστών.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου, θα αναπτυχθούν ερευνητικά καινοτόμες υπηρεσίες, όπως:

  1. Ευφυείς μηχανισμοί συλλογής δεδομένων από τα social media, τα ειδησεογραφικά sites (news crawling agents) με δυνατότητες αυτοδιόρθωσης και προσαρμογής, καθώς και από πηγές ανοικτών δεδομένων,
  2. Δευτερογενούς ανάλυση του πολυγλωσσικού περιεχομένου που συλλέγεται με στόχο την εξαγωγή θεμάτων(topics), τάσεων, ανερχόμενων ειδήσεων, γνωμών, οντοτήτων και χαρακτηριστικών τους, αποτελεσμάτων και δυναμικών αλληλεπιδράσεων κλπ (multilingual information extraction services) και
  3. «Έξυπνη» ανάλυση των τάσεων που διαμορφώνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιλαμβανομένου του τρόπου και βεληνεκούς επιρροής της κοινής γνώμης σε σχέση με τη μάρκα αλλά και τα προϊόντα αυτής (social network epidemics).

Οι εν λόγω υπηρεσίες θα ενσωματωθούν στη νέα πλατφόρμα PaloAnalytics, η οποία θα συνδυάζει -για πρώτη φορά- όλες τις επιμέρους υπηρεσίες ταυτόχρονα, από πολυγλωσσικό περιεχόμενο στην αγγλική γλώσσα. Ο ομοιογενής, αναλυτικός και εύχρηστος τρόπος παρουσίασης της πληροφορίας στα αγγλικά θα προκύπτει κατόπιν αυτόματης μετάφρασης όλων των δεδομένων και των μεταδεδομένων από την παγκοσμίως κορυφαία εταιρία SYSTRAN.