Σύμπραξη Paloservices με κορυφαία Ελληνικά Πανεπιστήμια, στα πλαίσια της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Η Paloservices, συμπράττει με τα Πανεπιστήμια Αιγαίου και Πελοποννήσου, στα πλαίσια έρευνας και ανάπτυξης «Συνδρομητικής πλατφόρμας ανάλυσης μεγάλου αριθμού αναφορών, εύρεσης insights και επιχειρηματικών ευκαιριών, σε πολυγλωσσικό περιβάλλον».