Κορυφαία στις αναφορές η αγορά της ομορφιάς στα ελληνικά social media

Η χρήση των social media τόσο από τους χρήστες όσο και από τις μάρκες σήμερα συντελεί στον τεράστιο όγκο δεδομένων και πληροφοριών που υπάρχουν διαθέσιμα. Η οργάνωση όλων των δεδομένων και η ομαδοποίησή τους κατά τρόπο τέτοιο που να βοηθάει στην παραγωγή γνώσης είναι μια πραγματική πρόκληση. Η διαδικασία της… read more →