Σε διαδικασία πατεντοποίησης των τεχνολογιών της η Palo